EN
RU
flag fr
EN
RU
 

Demo

rotator 01

Zasady reklamacji

PROCEDURA REKLAMACJI

I. Definicje

 1. Sprzedaj─ůcy – GTV Poland spó┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů spó┼éka komandytowa z siedzib─ů w Pruszkowie, ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków, zarejestrowana w rejestrze przedsi─Öbiorców KRS za numerem 0000564747;
 2. Kupuj─ůcy – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej lub osoba fizyczna prowadz─ůca dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů, nabywaj─ůca Towar od Sprzedaj─ůcego;
 3. Przedstawiciel Handlowy – osoba fizyczna odpowiedzialna ze strony Sprzedaj─ůcego za kontakty z Kupuj─ůcym;
 4. Towar – rzeczy oznaczone co do gatunku, których importerem i sprzedawc─ů na terenie Polski jest Sprzedaj─ůcy;
 5. Wady Towaru – Wady Jawne, Wady Ukryte i Wady Prawne Towaru w rozumieniu niniejszej Procedury;
 6. Wada Jawna – wada fizyczna Towaru w rozumieniu kodeksu cywilnego, mo┼╝liwa do rozpoznania w momencie wydania Towaru Kupuj─ůcemu;
 7. Wada Ukryta – wada fizyczna Towaru w rozumieniu kodeksu cywilnego, powsta┼éa przed wydaniem Towaru Kupuj─ůcemu, która ujawni┼éa si─Ö w okresie pó┼║niejszym;
 8. Wada Prawna – wada prawna w rozumieniu kodeksu cywilnego;
 9. Braki Ilo┼Ťciowe – wydanie Towaru w ilo┼Ťci mniejszej ni┼╝ wynikaj─ůca z faktury wystawionej przez Sprzedaj─ůcego.

II. Zgłoszenie reklamacji

 1. Reklamacja mo┼╝e dotyczy─ç Wad Towaru lub Braków Ilo┼Ťciowych.
 2. W celu zg┼éoszenia reklamacji Kupuj─ůcy kontaktuje si─Ö ze Biurem Obs┼éugi Klienta, reklamacje: +48 22 444 75 97.
 3. Zg┼éoszenie reklamacji nast─Öpuje na formularzu protoko┼éu reklamacyjnego, stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 1 do niniejszej Procedury. Reklamacje zg┼éaszane w innej formie b─Öd─ů pozostawiane bez rozpatrzenia.
 4. Kupuj─ůcy powinien precyzyjnie opisa─ç wady Towaru, tak aby rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedaj─ůcego mog┼éo nast─ůpi─ç bez zb─Ödnej zw┼éoki spowodowanej konieczno┼Ťci─ů ustalenia przyczyn reklamacji.
 5. Zg┼éoszenie reklamacji Kupuj─ůcy wysy┼éa Sprzedaj─ůcemu przesy┼ék─ů pocztow─ů drog─ů mailow─ů na adres elektroniczny Biura Obs┼éugi Klienta reklamacje@gtv.com.pl.
 6. Je┼╝eli rozpatrzenie reklamacji wymaga bada┼ä jako┼Ťciowych reklamowanego Towaru, Sprzedaj─ůcy zwróci si─Ö do Kupuj─ůcego o przekazanie próbek Towaru. Przekazanie próbek nast─Öpuje na koszt i ryzyko Kupuj─ůcego.
 7. Je┼╝eli rozpatrzenie reklamacji wymaga zbadania Towaru u Kupuj─ůcego, Kupuj─ůcy poniesienie koszty dojazdu przedstawiciela Sprzedaj─ůcego do swojej siedziby.

III. Załatwianie reklamacji

 1. Je┼╝eli zg┼éoszenie reklamacji odpowiada wymogom formalnym, Sprzedaj─ůcy w ci─ůgu 14 dni kalendarzowych od dnia wp┼éyni─Öcia do niego zg┼éoszenia reklamacji podejmuje decyzj─Ö co do sposobu za┼éatwienia reklamacji i powiadamia o niej Kupuj─ůcego.
 2. Je┼╝eli rozpatrzenie reklamacji wymaga bada┼ä jako┼Ťciowych lub zbadania Towaru u Kupuj─ůcego, Sprzedaj─ůcy powinien podj─ů─ç decyzj─Ö co do sposobu za┼éatwienia reklamacji w ci─ůgu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzyma┼é próbki reklamowanego Towaru lub dokona┼é zbadania Towaru u Kupuj─ůcego.
 3. W przypadku Wad Towaru w pierwszej kolejno┼Ťci Sprzedaj─ůcy dokonuje usuni─Öcia Wad Towaru lub dokonuje wymiany Towaru na pozbawiony Wad.
 4. Dwukrotne bezskuteczne próby usuni─Öcia Wad Towaru lub wymiany Towaru na pozbawiony Wad uprawniaj─ů Kupuj─ůcego do ┼╝─ůdania obni┼╝enia ceny lub do odst─ůpienia od umowy.
 5. Kupuj─ůcy odst─Öpuj─ůcy od umowy lub ┼╝─ůdaj─ůcy wymiany Towaru na pozbawiony Wad powinien kwesti─Ö zwrotu wadliwego Towaru Sprzedaj─ůcemu skonsultowa─ç z Biurem Obs┼éugi Klienta. Sprzedaj─ůcy nie przyjmie Towaru odes┼éanego bez uprzedniej konsultacji. Sprzedaj─ůcy przyjmie jedynie Towar kompletny, w oryginalnym opakowaniu.
 6. W przypadku zwrotu Towaru wskutek odst─ůpienia Kupuj─ůcego od umowy, Sprzedaj─ůcy wystawi faktur─Ö koryguj─ůc─ů.
 7. W przypadku Braków Ilo┼Ťciowych Kupuj─ůcy mo┼╝e w drodze reklamacji ┼╝─ůda─ç wydania mu brakuj─ůcej cz─Ö┼Ťci Towaru.
 8. Koszty uzupe┼énienia Braków Ilo┼Ťciowych zostan─ů poniesione zgodnie z ustaleniami w tym przedmiocie zawartymi w umowie sprzeda┼╝y Towaru.

IV. Wy┼é─ůczenie odpowiedzialno┼Ťci

 1. Sprzedaj─ůcy nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci z tytu┼éu r─Ökojmi, je┼╝eli Kupuj─ůcy w chwili wydania mu Towaru o wadach wiedzia┼é.
 2. Sprzedaj─ůcy nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za wady, które powsta┼éy po wydaniu Towaru Kupuj─ůcemu, chyba ┼╝e wady wynik┼éy z przyczyny tkwi─ůcej uprzednio w Towarze.
  2a. Sprzedaj─ůcy nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za Wady Jawne ani Wady Ukryte tak┼╝e w razie nieprawid┼éowego zamontowania i uruchomienia Towaru, je┼╝eli czynno┼Ťci te nie zosta┼éy wykonane przez Sprzedaj─ůcego lub osob─Ö trzeci─ů, za któr─ů Sprzedaj─ůcy ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç, albo przez Kupuj─ůcego, je┼Ťli Kupuj─ůcy post─ůpi┼é niezgodnie z zaleceniami lub wskazówkami wyra┼╝onymi w instrukcji otrzymanej od Sprzedaj─ůcego.
 3. Kupuj─ůcy ma obowi─ůzek niezw┼éocznego zbadania Towaru po jego odbiorze i powiadomienia Sprzedaj─ůcego o istniej─ůcych Wadach. Niepowiadomienie Sprzedaj─ůcego o istniej─ůcych Wadach Towaru w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od dnia odbioru Towaru przez Kupuj─ůcego lub w przypadku Wad Ukrytych – w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od dnia wykrycia Wady Ukrytej, powoduje utrat─Ö wszelkich uprawnie┼ä Kupuj─ůcego z tytu┼éu r─Ökojmi. Powy┼╝szy termin zostaje zachowany, je┼╝eli przed jego up┼éywem Kupuj─ůcy wy┼Ťle do Sprzedawcy zawiadomienie o wadzie.
 4. Uprawnienia z tytu┼éu r─Ökojmi za Wady Fizyczne wygasaj─ů po up┼éywie roku od dnia, w którym Towar zosta┼é wydany Kupuj─ůcemu. Uprawnienia z tytu┼éu r─Ökojmi za Wady Prawne wygasaj─ů po up┼éywie roku od dnia, w Kupuj─ůcy dowiedzia┼é si─Ö o Wadzie Prawnej.

 

Protokó┼é reklamacyjny. Pobierz ikonki doc

YouTube GTV

youtube GTV

GTV Styl

GTV styl box

Newsletter


Podaj poprawny adres email.

GTV Poland spó┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů spó┼éka komandytowa
ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska

fb icon 325x325 YouTube-icon.png