1. Визначення

1.1. Продавець - Товариство з обмеженою відповідальністю GTV Poland з головним офісом в Прушкуві, вул. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków, зареєстрований у реєстрі підприємців реєстру Національного суду, що ведеться районним судом міста Варшава, XIV господарський відділ реєстру Національного суду під номером 0000564747; NIP (податковий ідентифікаційний номер): 5342505912;
1.2. Покупець - юридична особа, організаційний підрозділ без правосуб'єктності, якому закон надає правоздатність або фізична особа, що здійснює підприємницьку діяльність, купуючи Товари у Продавця;
1.3. Подальший Покупець - юридична особа, організаційний підрозділ без правосуб'єктності, якому закон надає правоздатність або фізична особа, що здійснює підприємницьку діяльність, купуючи Товари у Покупця;
1.4. Опікун Ринку - фізична особа, відповідальна від сторони Продавця за контакти з Покупцями, які мають зареєстрований офіс або здійснюють підприємницьку діяльність за межами Польщі;
1.5. Товари - продукти, імпортером та продавцем у Польщі є Продавець;
1.6. Дефект товару - суттєві явні дефекти, приховані дефекти та юридичні дефекти товарів у значенні цього Порядку;
1.7. Явний дефект - фізичний дефект Товару в значенні Цивільного кодексу, який можна ідентифікувати під час видачі товарів Покупцю;
1.8. Прихований дефект - фізичний дефект Товару в значенні Цивільного кодексу, який виник перед видачею товару Покупцеві, котрий став очевидним пізніше;
1.9. Юридичний дефект - юридичний дефект за значенням Цивільного кодексу;
1.10. Кількісна невідповідність - видача товару в меншій чи більшій кількості, ніж ті, котрі виникають з рахунку-фактури, виданої Продавцем;
1.11. Порядок - це процедура скарги, що містить правила розгляду скарг відповідно до гарантійних положень.
1.12. Перевізник - фізична або юридична особа, будучи підприємцем, яка в межах своєї діяльності взяла на себе зобов’язання перевезти товар Продавця.


1) Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil


2. Подання скарги

2.1. Скарга може стосуватися дефекту товару чи кількісних невідповідностей.
2.2. Покупець має право подати скаргу. Продавець не зобов'язаний розглядати скаргу, подану подальшим покупцем.
2.3. Скарги надсилає Покупець електронною поштою на адресу відділу з обслуговування клієнтів - відділ подання скарг: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Покупець із зареєстрованим офісом за межами території Республіки Польща подає скаргу через Опікуна Ринку.
2.4. Скарги подаються на бланку протоколу скарги, доданому як додаток 1 до цього Порядку. Скарги, подані в іншій формі, залишаються без розгляду.
2.5. Покупець зобов'язаний точно описати, у чому полягає дефект товару в його оцінці, щоб скарга Продавця була розглянута без зайвих затримок, викликаних необхідністю визначення причин скарги та очікувань Покупця. Покупець зобов’язаний надати обґрунтування опису повідомленого Дефекту Товару, зокрема, якщо він стверджує, що Товар не має властивостей, якими повинен володіти цей вид продукту. Покупець зобов’язаний надати детальну додаткову інформацію про Товари на вимогу Продавця.
2.6. Якщо розгляд скарги вимагає якісного вивчення дефекту товару, Покупець, який здійснює права за гарантією, зобов'язаний надати Продавцю товар, який, на його думку, має недоліки в якості.
2.7. Якщо Продавець вважає, що розгляд скарги вимагає перевірки товару у Покупця, Покупець несе витрати на представника Продавця, який прямує до місця експертизи.

 
3. Розгляд скарг

3.1. Якщо скарга містить всю необхідну інформацію і була подана відповідно до цього Порядку, зокрема відповідно до пункту 2 Процедури, Продавець протягом 14 календарних днів з дати отримання скарги приймає рішення про те, яким чином вона буде вирішена, та повідомляє про це Покупця.
3.2. Якщо розгляд скарги вимагає перевірки якості або перевірки Товару у Покупця, Продавець повинен вирішити, як урегулювати скаргу протягом 14 календарних днів з дня, коли він отримав товар або перевірив Товар у Покупця.
3.3. У протоколі скарги покупець вказує те, як він передбачає вирішення скарги, вибираючи з наступного:

3.3.1. усунення дефекту товару,
3.3.2. заміна товару на новий,
3.3.3. зниження ціни товару
3.3.4. повернення коштів

3.4. Продавець вирішує, як розглянути скаргу, а Покупець не має права заперечувати проти рішення Продавця. Зокрема, вибір Покупцем одного із запитів не виключає можливості врегулювання скарги Продавцем методом, не вказаним Покупцем.
3.5. Якщо Продавець, прийнявши скаргу, вирішив усунути Дефект Товару і, незважаючи на спробу його усунення, Дефект надалі має місце - покупець вказує свою пропозицію, як ефективно розглянути скаргу, а Продавець приймає рішення: замінити товар, знизити ціну товару або повернути вартість товару. , Якщо замінений Товар надалі є дефектним, Продавець може вирішити знизити ціну Товару або повернути повну вартість Товару.
3.6. Якщо Продавець, визнавши скаргу, вирішив замінити Товар на бездефектний, а на замінененому товарі також присутні дефекти - Покупець вказує своє сподівання на те, як ефективно розглянути скаргу а Продавець вирішує яким чином ефективно її вирішити. Якщо, незважаючи на спробу усунення дефекту, він зберігається, Продавець може вирішити знизити ціну або повернути вартість товару.
3.7. Якщо Продавець на будь-якій стадії розгляду скарги вирішить знизити ціну або повернути вартість товару - процедура скарги вважається ефективно завершеною.
3.8. Якщо Продавець вирішив повернути вартістьу Товару або замінити Товар, Покупець повинен проконсультуватися щодо способу повернення дефектного Товару з відділом обслуговування клієнтів - відділом скарг. Продавець не повинен приймати повернутий товар без попередньої консультації. Продавець приймає лише Товар, котрий є комплектним.
3.9. У разі кількісної розбіжності Покупець може за допомогою скарги вимагати повернення відсутньої частини Товару або відбору завищеної кількості відправленого товару. Покупець зобов’язаний подати з цього приводу запит протягом 5 днів з дня вручення йому Товару.

4. Відмова від відповідальності

4.1. Продавець не несе відповідальності за гарантією, якщо Покупець знав про Дефект на момент видачі йому Товару.
4.2. Продавець не несе відповідальності за Дефекти, які виникли після видачі Товару Покупцю, якщо тільки Дефект не був причиненний технічними характеристиками Товару.
4.3. Продавець не несе відповідальності за явні дефекти або приховані дефекти також у разі неправильної установки та активації товару, якщо ці дії не були здійснені Продавцем або третьою стороною, за яку Продавець несе відповідальність, або ці дії були здійснені Покупцем, якщо Покупець діяв всупереч рекомендаціям або вказівкам, викладених в інструкціях, отриманих від Продавця.
4.4. Покупець зобов'язаний негайно оглянути Товар після його отримання у спосіб, прийнятий для таких речей, та повідомити Продавця про наявні Дефекти. Не повідомлення Продавця про існуючий Дефект Товару протягом максимум 14 днів з дня отримання Покупцем Товару або у випадку прихованих дефектів - не більше ніж за 14 днів з дня виявлення Прихованого Дефекту, призводить до закінчення терміну дії всіх прав або вимог Покупця за гарантією. Зазначений термін дотримується, якщо Покупець надсилає Повідомлення про дефект Продавцю до його закінчення.
4.5. Без шкоди для зобов'язань Покупця відповідно до пункту 4.4. вище, Покупець, маючи скарги до Продавця, що виникають з цього пункту, зобов'язаний у присутності представника Перевізника перевірити Товари перед прийняттям на склад. У разі будь-яких дефектів чи пошкоджень Покупець готує відповідний звіт про шкоду у присутності представника Перевізника або зазначає його на накладній (незалежно від форми). У звіті повинні бути вказані будь-які пошкодження, порушення цілісності упаковки, несанкціонований доступ до товару, кількісна несумісність товару та інші застереження.
4.6. Права або вимоги, передбачені гарантією на явні та приховані дефекти, втрачають силу через 2 роки з дня видачі товару Покупцеві. Права або вимоги, передбачені гарантією на юридичні дефекти, закінчуються через рік з дня, коли Покупець дізнався про Юридичний дефект.


icon pdf   Протокол скарги         icon pdf   Процедура подання скарги