Informacja o realizowanej strategii podatkowej

W pliku zamieszczonym poniżej znajduje się informacja o zrealizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., opublikowana zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisu art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Icon pdf Pobierz plik